Η φιλοσοφία μας

Μολύβια εν Δράσει

Το Μολύβια εν Δράσει δεν είναι απλά ένα κέντρο μελέτης, είναι ένας χώρος μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης που σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε ειδικά, από εκπαιδευτικούς που αγαπάνε τη διδασκαλία και τα παιδιά και έχουν σύγχρονη προσέγγιση στο τι σημαίνει μελέτη, μάθηση και πως πρέπει να προσεγγίζεται κάθε παιδί.

348982463_976110776728848_3540336646755922549_n

Δημιουργήσαμε το Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης «Μολύβια εν Δράσει» καταλλήλως με σκοπό οι μαθητές μας να:

Η μελέτη βασίζεται στο τρίπτυχο κατανόηση – επικοινωνία – επανάληψη.

Κάθε παιδί & μαθητής είναι μοναδικός! Όπως και οι ανάγκες του!

Στο Κέντρο Μελέτης Μολύβια εν Δράσει οργανώνονται καθημερινά τμήματα μελέτης με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα της επόμενης μέρας, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποχρεώσεων στις ξένες γλώσσες (αγγλικά), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Στα τμήματα που λειτουργούν, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων παιδαγωγών, εφαρμόζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι μελέτης, οργανωμένες σε ατομικό πλαίσιο. Έτσι κάθε παιδί έχει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση που χρειάζεται και η μελέτη γίνεται με το ρυθμό και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Το μάθημα γίνεται αποκλειστικά από δασκάλους – παιδαγωγούς σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες

1673122930429